• nl

ISO 9001:2015

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 9001 is opgesteld door de International Organization for Standardization (ISO). September 2015 is de laatste versie gepubliceerd. In Nederland wordt de norm gepubliceerd door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) en heet de standaard officieel NEN-EN-ISO 9001:2015.

Sinds 2012 vormt High Level Structure (HLS) de basis voor nieuwe ISO-normen. Dit is een uniforme hoofdstructuur voor alle ISO-normen, waaronder ISO 9001:2015. Op deze manier kunnen verschillende ISO-normen eenvoudig geïntegreerd worden.

De HLS bestaat uit zeven hoofdcomponenten:
– Context van de organisatie
– Leiderschap
– Planning
– Ondersteuning
– Uitvoering
– Evaluatie van de prestaties
– Verbetering

Risico-, compliance en procesmanagement zijn de rode draad door het systeem.

PDCA-cyclus

ISO 9001 helpt een bedrijf om processen te beheersen en verbeteren. De norm maakt gebruik van een procesbenadering. Eén van de uitgangspunten hierbij is de Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA-cyclus). De PDCA-cyclus is van toepassing op alle processen en op het kwaliteitsmanagementsysteem in zijn geheel. Met deze cyclus kan continue verbetering worden gerealiseerd, wat een belangrijk aandachtspunt is in ISO 9001.

ISO 9001 helpt om consequent in producten en diensten te voorzien die voldoen aan de eisen van de klant en aan de wet- en regelgeving. Hierdoor kan worden gezorgd voor een vergroting van de klanttevredenheid. Ook helpt ISO 9001 bij het bepalen en inspelen op kansen en risico’s.

Wanneer de normeisen zijn geïmplementeerd in het bedrijf, kan door een onafhankelijke, erkende ISO 9001 Certificerende Instelling een audit worden uitgevoerd. Het bedrijf ontvangt, na een positief resultaat, een certificaat. Met een ISO 9001 certificering kun je als bedrijf laten zien dat je voldoet aan internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Meer informatie over ISO kan je vinden op www.iso.org.

Wil je ISO 9001:2015 implementeren? Neem dan contact met ons op. Wij komen graag vrijblijvend bij je langs om je te informeren over de mogelijkheden.

© 2019 Normec Foodcare Privacy
nl
Offerte aanvragen
Bureau voor Kwaliteitszorg gaat verder als Normec Quality Assurance

Bureau voor Kwaliteitszorg heet vanaf 1 juli Normec Quality Assurance. Met de naamswijziging is nog duidelijker dat wij onderdeel zijn van Normec Foodcare. Hierdoor treedt Normec Foodcare als één krachtig merk naar buiten toe.

Onze ervaren QA-specialisten ondersteunen u bij implementatie en onderhoud van BRC, FSSC 22000, IFS, ISO 22000 en HACCP. Uw kwaliteit, voedselveiligheid, duurzaamheid en geautomatiseerde QA-oplossingen zijn bij onze professionals in goede handen.

Sluiten